י"ז סיוון תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

הלכה

הצג קטגוריות

בניין אמונה | טבעיות האמונה | שיעור 1

עין אי"ה שבת א' פרק ב' פסקה קנג' - טבעיות האמונה והתכונות הטובות שבאדם

12 הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור

שיעור אחרון בשברי כלים, נדבר על נפקא מינות למעשה בשברי כלים על פי הדיעות שלמדנו בשיעור הקודם - מפת ניילון, עטיפה של סוכריה ועוד.

עין אי"ה | ענוותנותו של הלל | 3 הגרים

תחילת סוגיית 3 הגרים, ביאור הסיבה שהלל הסכים לגיור 3 הגויים שבאו לפניו

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 11

הסבר מחלוקחת רבא ורב יוסף על פי הדרכים שראינו בתחילת הסוגיה וכן מקורות נוספים הניתנים להסבר לפי סברות אלו

הלכות שבת | דין כלי ראשון

מהו הגדרת כלי ראשון/שני שלישי? באיזה כלי אסור לבשל, לדעות השונות? מה הדין כלי ראשון שירד מיד סולדת?"

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 10

"המשך הסוגייה ""שברי כלים"" וסיווג הדיעות השונות לפי שתי הגישות שראינו בשיעור הקודם. האם שם השבר החדש הוא שם כלי חדש או שלא יצא מהשם של הכלי...

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 9

דין טילטול שברי כלים ומה ההבדל בינם לבין מקוצה מחמת גופו כדוגמת אבן.

הלכות מוקצה | טלטול בשר חי | שיעור 8

"המשך השיעור הקודם - ""בשר חי"". נעמיק בדיעות של ראשונים ואחרונים נוספים ובטעם ההיתר לטלטול הבשר"

הלכות מוקצה | טלטול בשר חי | שיעור 7

מחלוקת האם מה שגורם לכך שמותר לטלטל בשר זה בגלל שניתן לאוכלו חי מבחינה טכנית או בגלל שיש אנשים שממש אוכלים את הבשר חי.

עין אי"ה | מעלת מידת הסבלנות

ביאור מעלת מידת הסבלנות ומדרגותיה - הרחבה משמירת הלשון של החפץ חיים לסוגיית לענונתנותו של הלל