ט' תשרי תשפ"ד

הלכה

הצג קטגוריות

הלכות מוקצה | כלי שמלאכתו לאיסור | שיעור 20

שתי גישות מרכזיות להגדרת כלי שמלאכתו לאיסור- או על פי רוב שימושו או על פי עיקר שימושו דהיינו המטרה שלשמה הוא קיים.

הלכות מוקצה | כלי שמלאכתו לאיסור | שיעור 19

"כהמשך לשיעור הקודם נברר את מהות איסור השימוש בכלי שמלאכתו לאיסור, מצד אחד משום מוקצה ומצד שני משום גזירת כלים. דין כלי שמלאכתו לאיסור שנשבר...

הלכות מוקצה | כלי שמלאכתו לאיסור | שיעור 18

"ישנם שתי גישות מרכזיות ביחד להיתר טלטול מוקצה לצורך גופו ומקומו, או שההיתר הוא לכל כלי מוקצה באשר הוא או שלכלי שמלאכתו לאיסור בלבד. בשיעור...

בניין אמונה | עניין החכמה | שיעור 6

ההבדל בין החכמה לדעת, איך מחברים את התורה אל המעשה, איך נפגשים עם המציאות ושומרים על טהרה?

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 17

"מובא במשנה שבע""ח הם מוקצה ועל זה אין מחלוקת אך לא הובא בגמרא מה הסיבה לכך שהם מוקצה. מתוך כך יש מתעוררת מחלוקת מה דין בעלי חיים ביתיים...

בניין אמונה | עניין החכמה | שיעור 5

הקשר המחייב בין החכמה למעשה ועניינה

בניין אמונה | עניין החכמה | שיעור 4

חכמה תחייה בעליה - מה קשר של החכמה לחיים?

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 16

"התוס' כותבים שמותר לטלטל כדור כשיש צורך ועל סמך זה כותב הבית יוסף את היתרו לדבר. לעומתו שיבולי הלקט אוסר. על סמך מחלוקת זו חולקים השו""ע...

בניין אמונה | חוסן האדם | שיעור 3

עין אי"ה שבת א' פרק ב' פסקה קנד' - בחיים הטבעיים האמיתיים, חיי האמונה , ישנו בנוסף לעצם הבריאות והטהרה גם עשירות גוונים וצביונים

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 15

"דבר שאדם ייחדו לשימוש מסויים, לדוגמא ענפים של דקל, ואז נמלך ורצה לשנות את ייעודו לשישמוש אחר, לשבת עליהם. האם צריך לעשות שינוי בחפץ, רק...