ו' סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

מענייני שחיטה

תיאור העניינים המרכזיים עליהם יש להקפיד בשחיטה. וכן על מוסריות השחיטה היהודית

שחיקת סממנים | שיעור 2 | הלכה למעשה

בחינת המקומות השונים בסימן שכ"ח בהם עוסק המשנה ברורה ברפואות לחולה שאין בו סכנה. יישוב המקורות, והלכה למעשה

שחיקת סממנים | שיעור 1

שחיקת סממנים - האם גזרו בחולה שאין בו סכנה? היחס לגמרות השונות העוסקות בחולה זה.

כשרות העופות - חלק ג'

בדיקת העופות לאחר השחיטה - חזה וצומת הגידים

צרכי קטן בשבת

משמעויות הלכתיות להגדרת קטן כחולה שאין בו סכנה, דבר המובא בשו"ת המהרי"ל

דיני החזרת תבשיל בשבת

בחינת התנאים הנדרשים להחזרת תבשיל על גבי האש. הלכה למעשה בימינו- איך להתנהל עם פלטה.

חולה שאין בו סכנה - סכנת איבר

לעשות לחולה שאין בו סכנה מלאכה בשינוי בדאורייתא -עדיף מאשר לעשות מלאכה דרבנן בצורה ישירה. סכנת איבר - מהמקורות למציאות ימינו.

כשרות העופות - חלק ב'

סיכום השיעור הקודם - הסכין, קצב השחיטה, עייפות השוחטים, זריקות. דיון לגבי מריטת העופות הנעשה ע"י מים חמים - חשש בישול דם.

חולה שאין בו סכנה - בירור השיטות

דיון בשיטת המשנה ברורה בסוגייתנו, שככל הנראה הביא את הרשב"א כעיקר להלכה. דיון בשיטת הרמב"ן- האם השינוי עליו דיבר מאפשר אפילו מלאכה דאורייתא...

יסודות דיני שהייה והחזרה

בחינת יסודות הדינים בעיקר לאור תחילת פרק כירה בשבת