ו' סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

כוונה או תוצאה - חלק ב'

סקירת גמרות שונות העוסקות בנושא זה וניסיון לגבש הבנה- אחרי מה הולכים? אחר מחשבת האדם או אחר השורה התחתונה של מעשהו?

כוונה או תוצאה - חלק א'

במקרים בהם ישנה סתירה בין כוונת האדם לתוצאת פעולותיו, מתייחסים לתוצאה או לכוונת האדם? לדוגמא אדם שהולך לדוג בשבת ומעלה ברשת תינוק שטבע, מה...

תפילה במניין

"פורס על שמע" - השיטות השונות. לכמה אנשים יש לחכות בשביל להתחיל עמידה וחזרת הש"ץ.

סיום כשרות העופות וכשרות הבשר - בשר חלק

סגירת פינות אחרונות והכשרים מומלצים בעופות ובחינת הסוגיה של בשר חלק לאשכנזים ולספרדים

שחיקת סממנים | שיעור 5 | היתרים בשחיקת סממנים - חלק א'

היתרים נוספים בגזירת שחיקת סממנים - התעמלות ועוד

שחיקת סממנים | שיעור 4 | ויטמינים בשבת

האם מותר לקחת ויטמינים בשבת מהמקורות עד לפוסקי זמנינו - אגרות משה, ציץ אליעזר.

מלאכה לפני התפילה

על המותר והאסור לפני התפילה- מלאכה, אכילה, שאילת שלום

שחיקת סממנים | שיעור 3 | רפואה ע"י מאכל בריאים

ביאור הסוגים השונים של המאכלים המשמשים לרפואה ומהם מה שמותר לאכול בשבת לרפואה ע"פ שיטות הרשב"א והשיטמ"ק.