כ"ט שבט תש"פ

מועדים

הצג קטגוריות

תיקון לפגם הברית ע"י אפיית המצה

שכחת החירות האמיתית ופגם הברית מתוקנת ע"י התעסקות באפיית המצה

מעלת אפיית מצה

על התיקון שנעשה בעת אפיית המצות ומעלתו החשובה

דיני אפיית מצה

דינים שונים בענייני אפיית מצות - שיעור הכנה לאפיית מצות

על המהלך בהגדה של פסח

לענינו של המהלך הכללי הנשזר לאורך ההגדה של פסח

בדיקת חמץ

נושאים שונים בהלכות בדיקת חמץ

סיום חלק המגיד - הגדה של פסח

עניינים שונים העולים בסוף חלק המגיד בליל הסדר

מצה עשירה

השתלשלות ההלכה בנוגע למצה עשירה, והלכה למעשה בימינו- בעניין עוגיות "פפושדו"

פרזים ומוקפים - יסוד החלוקה

הסברים להשתלשלות החלוקה הנוהגת כיום בין פרזים למוקפים לאור מגילת אסתר - שיטות הרמב"ן והר"ן

שתיית יין בפורים

"מיחייב איניש לבסומי בפוריא" - מהם גדרי החיוב?

ונהפוכו במגילת אסתר

שיעור בפשט המגילה על נקודת ה"ונהפוכו"