ג' כסלו תשפ"ג

מועדים

הצג קטגוריות

יום פתוח פסח ה'תשפ"ב | מה זה להיות בן חורין?

מהם המאפיינים של אדם חירותי? מה הן העמדות הנפשיות שלו ואן הוא מתקדם? וגם לא רק בראיה לאדם הפרטי אלא גם האדם שהוא חלק מעם, מעם ישראל. הקשר של...

יום פתוח פסח ה'תשפ"ב | על מה שמחים בליל הסדר?

איך עם ישראל נולד במצרים? מאיפה התחיל, מה עבר בדרך בעקבות שעבוד מצרים ולאן הגענו בסופו של דבר? והקשר בין הפרטים בעם ישראל לעומת הקשר בין...

יום פתוח פסח ה'תשפ"ב | סדר לקראת פסח

חומרת חמץ, ליל הסדר עם ארבע כוסות, נצחיות עם ישראל והודיה לקב"ה.

מסיפור יוסף למגילת אסתר

הקבלה בין סיפור יוסף במצרים לסיפור המגילה והרעיון מאחורי הקבלה זו.

יום עיון פורים ה'תשפ"ב | מזיכרון למעשה

"והימים האלה נזכרים ונעשים" - מהו הזיכרון עליה המגילה מדברת בעומק ומהו המעשה? באיזה עוד מקום יש לנו זיכרון ומעשה? ומה הקשר בין מקומות אלו?

יום עיון פורים ה'תשפ"ב | מה המגילה לא מספרת לנו?

למה המגילה נראית כמחסירה פרטים? למה אסתר שולחת להלביש את מרדכי ולא שואלת אותו קודם לכן למה הוא עושה את זה בכלל? מה המגילה רוצה לומר לנו...

יום עיון פורים ה'תשפ"ב | חייב איניש לבסומי

(הוידאו מתחיל כעבור כדקה וקצת) מה התכוונו חז"ל כשאמרו שצריך אדם לשתות עד שלא יבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי? ואיך זה קשור לסיפור המגילה? מהו...

מגילת אסתר | למה מרדכי לא השתחווה? | שיעור 2

מה התהליך שקורה במגילה? מה מצב היהודים בהתחלה ולאן הגיעו בסוף? ומה התפקיד של מרדכי בכך?

האם שתיית יין בפורים היא חובה?

למה עם ישראל שלא רגיל בשתיית היין ומנהג זה לא מתאים לו, צריך להגיע למצב של "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"?...

מגילת אסתר | המשתאות של אסתר | שיעור 1

האם יש אירועים במגילה שהיה ניתן לוותר עליהם? ולמה המשתאות של אסתר היו באופן זה?