א' אייר תשפ"א

מועדים

הצג קטגוריות

פסח | אפיקומן | שיעור 1

גדרי וטעמי מצוות אכילת אפיקומן.

פסח | בדיקת חמץ

מדוע תיקנו חז"ל בדיקת חמץ אם די מהתורה בביטול החמץ?

י"ג מידות של ר' ישראל מסלנט

ביאור המידות השונות כפי שבאו לידי ביטוי ברפאל ז"ל מאת אביו.

ט"ו בשבט | הגדרת אילן לעניין עורלה

הגדרת אילן לעניין עורלה - היחס לברכת בורא פרי העץ, מהו אילן ומהו ירק ועוד. יום עיון לזכר רפאל יצחק הולצברג.

ט"ו בשבט | ראש השנה לאילן

הגדרת ראש השנה לעניין עורלה ומעשרות, יניקת הגשמים היא הקובעת. יום עיון לזכר רפאל יצחק הולצברג.

עשרה בטבת | חשיבות ההתחלה

עיסוק במקורות של צום עשרה בטבת, והבנה ש"סוף מעשה במחשבה תחילה" והחשיבות בזיהוי תחילת התהליכים.

השמטת חנוכה מהמשנה

מדוע לא מוזכר חנוכה במשנה? התמודדות עם פירושו המוקשה של טעמי המנהגים, והצעת פירוש אחר

שו"ת בהלכות חנוכה

שאלות ותשובות בענייני הדלקה- איפה כדאי להדליק במקומות שונים, לאשכנזים ולספרדים

יום הכיפורים | המטרה- אהבה ורעות

לאור מקורות שונים עולה שמהות היום ומטרתו הינה אהבה ורעות בין אדם לחברו, זו משמעות התעלותינו לדרגה "מלאכית".