כ"ג אלול תשע"ט

מועדים

הצג קטגוריות

פעולת התשובה והיחס לה'

כיצד פועלת התשובה? איך צריכה להיות ההתייחסות לקב"ה?

בקשת מחילה מהסביבה לקראת יום הכיפורים

מהי מטרת בקשת הסליחה מהסביבה? האם על האדם לבקש סליחה גם כשהתרעומת עליו לא מוצדקת?

תשובה מאהבה

התבוננות חדשה במושג "תשובה מאהבה", זדונות הופכים לזכויות ממש

תשובה על שגגות

כיצד ניתן לעשות תשובה על שגגות?

תקיעת השופר

השופר והחזרה בתשובה

שיחה ליום ירושלים

גאולה קמעא קמעא, הודאה ושמחה על הנס הגדול ביום ירושלים ובמדינת ישראל

מעגל החגים בשנה

מעגל החגים בשנה - מהצד הפיזי לצד הרוחני

מצה זו שאנו אוכלים - על שום מה?

מדוע אוכלים מצות בפסח? מה מסמלת המצה? ומה הקשר ללוט?

חשיבות השאלות

למה חשוב לא להשאיר שאלות בפנים