ו' סיון תש"פ

מועדים

הצג קטגוריות

סיום חלק המגיד - הגדה של פסח

עניינים שונים העולים בסוף חלק המגיד בליל הסדר

מצה עשירה

השתלשלות ההלכה בנוגע למצה עשירה, והלכה למעשה בימינו- בעניין עוגיות "פפושדו"

פרזים ומוקפים - יסוד החלוקה

הסברים להשתלשלות החלוקה הנוהגת כיום בין פרזים למוקפים לאור מגילת אסתר - שיטות הרמב"ן והר"ן

שתיית יין בפורים

"מיחייב איניש לבסומי בפוריא" - מהם גדרי החיוב?

ונהפוכו במגילת אסתר

שיעור בפשט המגילה על נקודת ה"ונהפוכו"

מקרה או ה' רקם? קריאה מחודשת במגילה

לימוד מהותו של עם ישראל ומהותו של עמלק לאור המגילה

עשרה בטבת - מלכות שבמלכות

ביאור עניינו המיוחד של היום לאור פרקים שונים בתנ"ך, משמעות היום - לטוב ולמוטב

חנוכה ונרות המקדש

הקבלה בין ענייני ודיני הדלקת הנרות לבין הדלקת הנרות במנורת המקדש

שו"ת בענייני חנוכה

שאלות ותשובות בנושאים העיקרים במצוות הדלקת נרות חנוכה, כגון זמן ההדלקה, מקום ההדלקה ועוד.

פעולת התשובה והיחס לה'

כיצד פועלת התשובה? איך צריכה להיות ההתייחסות לקב"ה?