א' אייר תשפ"א

מועדים

הצג קטגוריות

יום הכיפורים | זעקת הלב

"תפילה צריכה קול" בימים הנוראים שכן יש בה ביטוי של זעקה פנימית של תיקון מקירות הלב. יודע תעלומות הוא זה שישמע צעקתנו, שאיננו יכולים לבטאה...

יום הכיפורים | הפנימיות היא העיקר

לאור דברי הגמרא שלכאורה מיותרים - "עד שיירצה את חברו", בירור הדרישה לפנימיות התשובה, לאהבה שצריכה לשרור בין איש לרעהו מעבר לבקשת סליחה...

יום הכיפורים | תשובה למדרגותיה

לאור דברי הרמב"ם - בירור מהות התשובה, מעבר לתשובת המעשים - תשובת הרצון והמחשבה, שינוי מהלך הנפש

יום הכיפורים | כי ביום הזה יכפר עליכם

יום הכיפורים הינו יום כפרה וסליחה, הדין הנוקב תופס את מקומו בהקשר זה של בירור מהותנו האמיתית

יום הכיפורים | גילוי כוחותינו הגדולים

חודש תשרי מלא בכוחות שחרור, פקידה ויצירה, עלינו לחשוף זאת בקרבינו.

יום הכיפורים | עניינו של "כל נדרי"

מה המיוחד כל כך בכל נדרי? שחרור עצמי מכבלים בהם אסרנו את עצמנו במהלך השנה, וקבלה מחודשת של שבועת הר סיני

יום הכיפורים | על הווידוי

הסבר עניינו של הווידוי, מהכלל אל הפרטים

מצוות תלמוד תורה

מצוות תלמוד תורה - הדגש הוא על לימוד לאחרים ולא לימוד עצמי. מתוך מבט זה יש ללמוד, במגמת השפעה כלפי חוץ

מגילת רות - מגילת חסד

קריאה במגילת רות צריכה להיות בדגש על החסד הגדול ששוזר אותה

עשרה בטבת | ביאור עניין הצום

ביאור וחיבור העניינים השונים שבגללם נתקן צום עשרה בטבת - תחילת המצור, מות עזרא, תרגום התורה ליוונית