ג' כסלו תשפ"ג

מועדים

הצג קטגוריות

תשובה לפני ראש השנה

שיעור קצר לקראת ראש השנה ה'תשפ"ב.

יום ירושלים ה'תשפ"א

שיחה ליום ירושלים מפי הרב יוסף צבי רימון, הועברה בטיול לכבוד יום ירושלים מטעם מכון לב.

פסח תשפ"א | הרב עמנואל אלאלוף

מידת האחריות ביציאת מצרים, כיצד? ומדוע?

הרב ינון זמיר | פורים תשפ"א

קריאת המגילה למפרע - נקודת מבט חדשה על המגילה ועל פרשת הכסף.

הרב אמנון חדרי | פורים משולש | פורים תשפ"א

מה הטעם אין עושים סעודת פורים בשבת - איפה למדנו שדברים שאי אפשר לקיים ביומם ניתן לאחר ומדוע זה לא תקף בפורים?

הרב יוסף צבי רימון | פורים משולש בתקופת הקורונה | פורים תשפ"א

סוגיות הלכתיות בתקופת הקורונה - קריאת מגילה בבידוד. האם יוצאים ידי חובה בזום, ואם אין מגילה האם צריך לקרוא הלל בלי ברכה לפי המאירי? משלוח...

עשרה בטבת שיוצא ביום שישי

מהם הדינים המיוחדים של צום עשרה בטבת, שחל השנה (ה'תשפ"א) ביום שישי?