ב' תשרי תשפ"א

הלכה

הצג קטגוריות

חריף | שיעור 4

הלכה למעשה בחריף שאינו בין יומו, יישוב הסתירות שמצינו בדברי השו"ע, וכן - מה נחשב חריף?

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 3

חזרה וסיכום הנאמר בשיעורים הקודמים על היחס בין "מאי חזית" ובין "חייך קודמים", האם יש תעדוף בין קבוצות שונות בעם ישראל? סקירת המשנה בהוריות...

חריף | שיעור 3

מסקנות להלכה עד כה, ועיסוק בדין חריף בכלי שאינו בן יומו - מחלוקת הרשב"א והרא"ה בחילתית.

חריף | שיעור 2

הסבר נוסף ברש"י ע"פ שיטת התרומה בנ"ט בר נ"ט, וסיכום ההסברים השונים עד כה.

חריף | שיעור 1

שני ההסברים היסודיים בדין צנון שנחתך בסכין, נפק"מ ביניהם והמשמעויות שלהם לדין חריף.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 8

המשך עיסוק בדין קערות שהודחו הלכה למעשה, דין מדיח כלים.

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 2

עיסוק בסוגיית "חייך קודמים לחיי חברך" והיחס לסוגיית "מאי חזית", שיטות מנחת חינוך ורבנו חיים.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 7

עיסוק בדין "קערות שהודחו" - חידוש התוס' מול רוב הראשונים, פסיקת השו"ע והרמ"א ונפק"מ למעשה.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 6

סברות בדין נ"ט בר נ"ט - שיטות הרמב"ן והרשב"א, איך הם תופסים את טעם הבשר המועבר לתבשיל מדפנות הסיר?

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 1

סקירת סוגיית "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי", שיטות תוס' והרמב"ם והשלכות לעניין תעדוף במכונות הנשמה, והחלטות מוסריות ברכב אוטונומי.