א' אייר תשפ"א

הלכה

הצג קטגוריות

ערב פסח שחל בשבת | שיעור 1

הלכות ערב פסח שחל בשבת - ביעור חמץ.

הכשרת כלים | שיעור 7

שיעור שביעי בדין הכשרת כלים - ביאור וברור ההבדל היסודי בין הגעלה לליבון ומתי צריך לבצע כל אחד מהם.

הכשרת כלים | שיעור 6

שיעור שישי בדין הכשרת כלים. ביאור דין "רוב תשמיש ומיעוט תשמיש" - איך מחליטים על צורת ההכשרה לכלי. ביאור הראשונים והאחרונים וכן פסיקת הלכה...

הלכות שמיטה | שיעור 13

תוספת שביעית - שיעור אחרון בסדרה.

הכשרת כלים | שיעור 5

שיעור חמישי על דין הכשרת כלים. חקירה מרכזית על "כבולעו כך פולטו" איך אך אפשר להבינו וכן נפ"מ למעשה לחי היומיום.

הכשרת כלים | שיעור 4

שיעור רביעי על דין הכשרת כלים. ביאור ההבדל בין איסורא בלע והיתירא בלע. ביאור תירוצי הגמרא על הסתירה בין הגמרות בע"ז. וכן ביאור דעת הרשב"א...

הכשרת כלים | שיעור 3

שיעור שלישי בסדרה על דין הכשרת כלים באיסור והיתר. ברור האם נטל"פ אסור במהותו או לא? דרך מחלוקת הר"ן והרשב"א בנטל"פ. וגם הסברים לרשב"א על...

הלכות שמיטה | שיעור 12

שיעור נוסף על שנת שמיטה - דין הפקר, מה צריך להפקיר ואיך? מה לגבי גינות פרטיות והאם מותר להכנס לגינה פרטית כדי לקחת פירות בשנת שמיטה?

הכשרת כלים | שיעור 2

שיעור שני על הכשרת כלים מעבר על המקורות בגמרא לכלים שאינם בני יומם ונטל"פ ובירור האם דין נטל"פ הוא לכתחילה ובדיעבד.

הכשרת כלים | שיעור 1

שיעור ראשון בסדרת שיעורים על דין הכשרת כלים. למידה מהפסוקים מאיפה למדים דין הכשרת כלים. וכן מחלוקת רמב"ן ורמב"ם מתי הותרו מאכלות אסורות.