ג' כסלו תשפ"ג

הלכה

הצג קטגוריות

שמיטת כספים | שיעור 2

הסבר המשנה המתארת את תהליך שמיטת הכספים על ידי אמירת "משמט אני" (המלווה) ואמירת "אף על פי כן" (הלווה). את הכוונה באמירת הדברים וההשלכות...

שמיטת כספים | שיעור 1

דיון מתוך המקורות האם המצווה לשמוט כספים היא הגורם הבלעדי לשמיטה בפועל או שגם ללא שמיטת ההלוואה על ידי המלווה ההלוואה מתבטלת מכוח השמיטה.

הלכות בישול בשבת | דיני שהיה וחזרה | שיעור 21

הרב דיבר על דיני שהיה וחזרה וכן על המחלוקת בנוגע לפלטה.

הלכות בישול בשבת | בישול אחר אפיה | שיעור 19

מחלוקת הראשונים בשאלה האם יש בישול אחר אפיה.

הלכות בן אדם לחברו | גדרי איסור שנאה | שיעור 3

מתי אדם נקרא שונא לחברו? מתי אנשים שלא דיברו זה עם זה יעברו על לאו דלא תשנא את אחיך בלבבך? ולמה אנשים לא מדברים אחד עם השני במצבי שנאה?

הלכות בישול בשבת | דין בישול שומן קרוש | שיעור 18

עיון בשאלה האם יש בישול בשומן קרוש ודיון בשאלה האם נחשב כנוזל.

הלכות בישול בשבת | שומן הנימוח | שיעור 17

דין ריסוק שלג, סתירה בין הבית יוסף לשולחן ערוך בדין אינפנדה, ההבדל בין אינפנדה לבין רוטב ופסיקת ההלכה.