ט"ו סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

המתנה בין בשר לחלב | שיעור 2

דינים שונים בהמתנה - ממתי צריכים לחכות? האם שש שעות בדווקא, או פחות? מהו המקור למנהג לחכות שלוש שעות?

ברכת שהחיינו על ראיית חבר

האם אפשר לברך שהחיינו על ראיית חבר או משפחה כאשר התראינו קודם לכן באמצעים דיגיטליים?

המתנה בין בשר לחלב | שיעור 1

סקירת הסוגיות השונות העוסקות בהמתנה בין בשר לחלב - שיטות הראשונים השונות ופסיקת השו"ע.

תפילה במציאות קורונה

כולנו שואפים מאוד לרגע שבו נוכל להתפלל במניין, אולם, במציאות זו, אנו מתפללים בשמחה, ויודעים שזו המצווה שלנו כעת: להתפלל ביחידות

בשר בחלב | שיעור 1

מקורות איסור בשר בחלב מהתורה, האם יש שלושה איסורים נפרדים או שהכל נגזר מהאיסור העקרוני של בישול?

ט"ו בשבט | הגדרת אילן לעניין עורלה

הגדרת אילן לעניין עורלה - היחס לברכת בורא פרי העץ, מהו אילן ומהו ירק ועוד. יום עיון לזכר רפאל יצחק הולצברג.

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 4

חתיכה נעשית נבילה בלח - שיטות הראשונים השונות - והיחס לחתיכה נעשית נבילה ביבש.

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 3

התבוננות בסברות הר"ן והתוס' לגבי דין חתיכה נעשית נבילה - האם זה איסור שהתחדש?

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 2

היחס בין "אפשר לסוחטו" ובין חתיכה נעשית נבילה, ביאור המשנה לאור שיטות הראשונים.