ה' שבט תשפ"א

הלכה

הצג קטגוריות

שהחיינו או הטוב והמיטיב על חיסון קורונה

ב”ה מבצע החיסונים נגד הקורונה החל. מהי הדרך הנכונה להודות על כך לה’? האם בברכת שהחיינו או בברכת הטוב והמטיב? או אולי בדרך אחרת?

זיעה | שיעור 2

ביאור המקרות בגמרא ופסיקו הראשונים ואחרונים. מה זה אומר דין זיעה, מתי נאסר ובאיזה אופן. והאם נוכל ללמוד מטומאה וטהרה על איסור והיתר בעניין...

הלכות שמיטה | שיעור 8

שיעור שמיני בהלכות שמיטה. ביאור איסור זמירה - במה מדובר ובאיזה אופן אסור מדאוריתא ובאיזה אופן מדרבנן. וכן פסיקת החזון איש והרב קוק לעניין...

זיעה | שיעור 1

שיעור ראשון בסדרת שיעורים על דין זיעה, מתוך איסור והיתר. ביאור המקרות בגמרא ופסיקו הראשונים ואחרונים. מה זה אומר דין זיעה, מתי נאסר ובאיזה...

עירוי | שיעור 4

המשך ביאור די עירוי, וכן הבאת דינים נוספים כגון ניצוק כמחובר, עירוי המזדחל. הלכה למעשה וסיכום דין עירוי.

עירוי | שיעור 3

המשך ביאור דין עירוי שיעור שלישי בסדרה. פסיקת ההלכה וכן דוגמאות מעשיות. בנוסף דין טיפות האם נקראות עירוי או לא ומתי אוסרות.

עירוי | שיעור 2

ביאור הסברות בשיטות הראשונים, ר"י, ר"ת, רבנו יונה. סיכום שיטות הראשונים והסוגיות.