א' אייר תשפ"א

הלכה

הצג קטגוריות

הלכות שמיטה | שיעור 8

שיעור שמיני בהלכות שמיטה. ביאור איסור זמירה - במה מדובר ובאיזה אופן אסור מדאוריתא ובאיזה אופן מדרבנן. וכן פסיקת החזון איש והרב קוק לעניין...

זיעה | שיעור 1

שיעור ראשון בסדרת שיעורים על דין זיעה, מתוך איסור והיתר. ביאור המקרות בגמרא ופסיקו הראשונים ואחרונים. מה זה אומר דין זיעה, מתי נאסר ובאיזה...

עירוי | שיעור 4

המשך ביאור די עירוי, וכן הבאת דינים נוספים כגון ניצוק כמחובר, עירוי המזדחל. הלכה למעשה וסיכום דין עירוי.

עירוי | שיעור 3

המשך ביאור דין עירוי שיעור שלישי בסדרה. פסיקת ההלכה וכן דוגמאות מעשיות. בנוסף דין טיפות האם נקראות עירוי או לא ומתי אוסרות.

עירוי | שיעור 2

ביאור הסברות בשיטות הראשונים, ר"י, ר"ת, רבנו יונה. סיכום שיטות הראשונים והסוגיות.

עירוי | שיעור 1

מבוא לסוגיית עירוי. מעבר על המקורות והסוגיות הנוגעות במצב ביניים זה. הצגת השיטות העיקריות בראשונים.

פתיחת אוהל מתקפל ("גזיבו") והזזתו בשבת בקורונה

מה דינו של גזיבו בשבת? מה הדרכים להשאיר אותו פתוח, או לקפל אותו תוך כדי השבת? מציאות של קורונה בחורף.

כלי ראשון, כלי שני ומצבי ביניים | שיעור 3

המשך בירור הדעות בשו"ע לגבי כלי שני, הכשרת כלי שני, וכן הלכות מעשיות נוספות.