ה' שבט תשפ"א

הלכה

הצג קטגוריות

דבר שיש לו מתירין | שיעור 2

ביאור בשיטת הר"ן על דבר שיש לו מתירין. מהו ההבדל בין מין במינו למין בשאינו מינו בדבר שיש לו מתירין. מה הם ארבעת הרמות השונות לביטול היוצאים...

דבר שיש לו מתירין | שיעור 1

מקור הדין דבר שיש לו מתירין. ביאור המקורות בגמרא. התחלת ביאור שיטת הר"ן בדבר שיש לו מתירין ומתוך כך ביאור ההבדל בין מין במינו ומין בשאינו...

דבר חשוב וחתיכה הראויה להתכבד | שיעור 4

פירוט וביאור מה הם ארבעת התנאים לחתיכה הראויה להתכבד. מחלוקות ראשונים ופסיקות למה מה שייך לכל תנאי ותנאי.

שכח ותן טל ומטר

מה דינו של אדם ששכח "ותן טל ומטר"? בדרך כלל ישנן הנחיות קצרות בסידורים, אולם, ישנן אופציות רבות נוספות. ננסה ללמוד את האופציות השונות ואת...

דבר חשוב וחתיכה הראויה להתכבד | שיעור 3

למה נבלה נחשבת חתיכה הראויה להתכבד, תירוצי האחרונים ופרשנים אחרים. וכן ברור לגבי חתיכה טמאה המתערבת בתערובת היתר וכן חתיכה של חטאת טהורה...

הלכות שמיטה | שיעור 1

סדרת שיעורים כלליים שתעסוק בהלכות שמיטה בתחילת זמן חורף ה'תשפ"א. השיעור הראשון יעסוק במצוות שמיטה בתורה.

דבר חשוב וחתיכה הראויה להתכבד | שיעור 2

בירור ע"פ הגמרא הראשונים האם דבר שבמניין וחתיכה הראויה להתכבד הם דברים שונים או עניין אחד משותף. וכן, מה הסיבות שחתיכה הראויה להתכבד ודבר...

דבר חשוב וחתיכה הראויה להתכבד | שיעור 1

מבוא לדבר חשוב וחתיכה הראויה להתכבד. מעבר על המקורות של דבר חשוב ודבר שבמניין, הסברת השיטות בגמרא ובראשונים וחלוקת הפוסקים. ובירור האם דבר...