ז' תמוז תשפ"ב

הלכה

הצג קטגוריות

הלכות בישול בשבת | חמה ותולדות חמה | שיעור 3

נפק"מ בטעם ההיתר של בישול בחמה, דיון על תולדות חמה - דוד שמש.

הלכות בישול בשבת | תולדות חמה ותולדות האור | שיעור 2

הרב יעסוק במקור האיסור של תולדות האור וביאור טעם ההיתר של בישול בחמה.

למה עושים פורים קטן באדר א'? מה עינינו של אדר א' מבחינה הילכתית ורעיונית?

אם אדר א' יכול להיות גם כמו שבט ב' אז למה יש פורים קטן, איך מתייחסים לאדר א'? ומהם המנהגים לפורים קטן בהתאם להתייחסות לאדר א'? בנוסף, מהם...

הלכות בישול בשבת | מבוא לבישול בשבת | שיעור 1

מבוא לבישול בשבת, הרב עבר על כל הנושאים שיילמדו בבישול בסקירה מהירה.

גרמא בשבת | שיעור 2

סיכום כל הסוגיות האחרונות שנלמדו ממבט על. ביאור ההבדלים בין דבר שאינו מתכוון, פסיק רישא, מלאכה שאינה צריכה לגופה וגרמא.

גרמא בשבת | שיעור 1

האם יש איסור בעשיית מלאכה בגרמא בשבת והגדרת גרמא.

בישול בשבת | שיעור 4

שיטות הראשונים בבישול דבר הנאכל חי.

הלכות שמיטה | אוצר בית דין - חלק ב' | שיעור 36

הרב מבאר מהן כל הבעיות ההלכתיות באוצר בית דין? מה הגורמים לאסור אוצר בית? ולמה כל הבעיות ניתנות לתירוץ כך שלבסוף הרב יציג שאוצר בית דין הוא...

בישול בשבת | שיעור 3

שיטה רביעית בסוגיית סיכתא לאתונא.