ג' כסלו תשפ"ג

הלכה

הצג קטגוריות

פרשת החודש בראש חודש?

שיעור לקראת פרשת החודש, מה קורה אם לא עיברו את החודש הקודם ולמפרע הגיעו עדים לאחר כמה ימים ואמרו שהחודש הקודם כן היה מעובר, מה עושים? האם...

הלכות בישול בשבת | המשך עירוי מכלי ראשון | שיעור 10

ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני והמשמעות היוצאת מכך לעניין עירוי.

הלכות שמיטה | תורת הרב חיים קנייבסקי זצ"ל - האם מותר להקפיא מיץ ענבים בשמיטה? | שיעור 38

בקיאותו המופלאה של הרב קנייבסקי בתורה, מה מותר לעשות עם אוכלין ומשקין של שמיטה בשנת שמיטה? ודברים לזכרו של הרב קנייבסקי, ייחוסו, בקיאותו...

יום עיון פורים ה'תשפ"ב | האם לעדיף את קריאה הלילה או היום?

כאשר חייל או רופא שאינם יכולים לשמוע את שתי קריאות המגילה וצריכים להעדיף רק קריאה אחת, איזו קריאה עליהם להעדיף? הקריאה של הלילה או של היום?

הלכות בישול בשבת | כלי שני וכלי שלישי | שיעור 8

דעות האחרונים ביחס לכלי שני ושלישי, ונפקא מינות.

הלכות בישול בשבת | קלי בישול | שיעור 7

באיזה כלי יש בישול בקלי בישול, ודיון על כלי שני.

האם שתיית יין בפורים היא חובה?

למה עם ישראל שלא רגיל בשתיית היין ומנהג זה לא מתאים לו, צריך להגיע למצב של "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"?...

אמירת יעלה ויבוא בראש חודש

למה מי ששכח יעלה ויבוא בראש חודש צריך להתפלל שוב? מה מיוחד בראש חודש כפול של אדר ב'?