ד' ניסן תשפ"ג

הלכה

הצג קטגוריות

ארבעת המינים | אתרוג | שיעור 2

שיעור קצר ומהיר איך לבחור אתרוג, אילו כתמים ומיקומים פוסלים ואילו לא. הלכה למעשה.

ארבעת המינים | לולב | שיעור 1

מהי "תיומת הלולב" לפי הראשונים ומתי נחשב ש"נפסק ראשו" של הלולב.

שמיטת כספים | שיעור 5

המשך של שיעור קודם על פרוזבול. הסוגייה בגמרא על הכח של רבנן לתקן על מצוות דאורייתא של שמיטת כספים. ההבנה של רש"י בסוגייה לעומת הבנת התוס',...

שמיטת כספים | שיעור 4

בשיעור נעסוק בשאלה - מה הוא הפרוזבול ומדוע הוא מועיל? ובשאלה - אם יש משנה האומרת שמסירת שטרות לבית דין מועילה לבטל את שמיטת הכספים, מה חידש...

שמיטת כספים | שיעור 3

דין הלוואה לעשר שנים, האם השמיטה משמטת את החוב או לא, מה היא מהות ההלוואה והשלכה על השקפות קפיטליסטיות וסוציאליסטיות.

הלכות מוקצה | מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון | שיעור 4

מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון במוקצה, ניסיונות לחדד את דעת ר' שמעון ע"פ מספר סוגיות במקורות שונים

שמיטת כספים | שיעור 2

הסבר המשנה המתארת את תהליך שמיטת הכספים על ידי אמירת "משמט אני" (המלווה) ואמירת "אף על פי כן" (הלווה). את הכוונה באמירת הדברים וההשלכות...

שמיטת כספים | שיעור 1

דיון מתוך המקורות האם המצווה לשמוט כספים היא הגורם הבלעדי לשמיטה בפועל או שגם ללא שמיטת ההלוואה על ידי המלווה ההלוואה מתבטלת מכוח השמיטה.

מה ההיגיון מאחורי הערמה במצוות?

העניין של הערמה נראה דבר משונה, האם אנחנו מרמים את ריבונו של עולם? בשיעור הזה נסביר לעומק את ענייני הערמה כדי להבין האמת את ההיגיון שמאחורי...