ט"ו סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

נותן טעם לפגם | שיעור 3

נפקא מינות ממחלוקת הרשב"א והר"ן - אדם המעוניין בתוספת הפגם, נותן טעם לפגם באיסורי 'משהו' ובדבר שיש לו מתירין, ועוד

נותן טעם לפגם | שיעור 2

התעמקות בשיטות הרשב"א והר"ן בסוגיית נותן טעם לפגם - מהן הסברות? מה היחס בין הדין למקור הדין?

צניעות מבחינה אמונית | שיעור 2

בירור מקומם של דחפים ותאוות שונות בנפש האדם

נותן טעם לפגם | שיעור 1

סקירת המקורות בגמרא העוסקים בנתינת טעם של איסור פגום- מחלוקת ר"ש ור"מ, ושיטות הראשונים השונות בהסבר דברי ר"ש

הלכות תולעים

דיון בגדרי מיעוט המצוי - דין נראה כמתעלם, אחוזי נגיעות המחייבים בדיקה ונושאים נוספים.

איסורין מבטלין זה את זה | שיעור 2

המשך הדיון בנושא איסורין מבטלין זה את זה - תערובת לח בלח, מין במינו ומין בשאינו מינו.

איסורין מבטלין זה את זה | שיעור 1

מקורות דין הרא"ש לגבי איסורין מבטלין זה את זה, ופסיקת השו"ע בנושא - יבש ביבש.

צניעות מבחינה אמונית | שיעור 1

בירור הנקודה שלכל כוח בעולם יש תפקיד, עלינו להשכיל ולקחת את כוח העריות למקום של בנייה מתוך הקשר משפחתי נכון, ולא לתת לו להתפרץ ללא שליטה.

כיסוי ראש לאישה | שיעור 7 | המשך עיסוק מבחינה מחשבתית

המשך עיסוק בטעמים הפנימיים של דין כיסוי ראש - איך הלכות אלו משקפות מציאות פנימית של בניין בית חזק

טעימת קפילא | שיעור 2

דיון בנושא טעימת קפילא באיסור דרבנן לאור מקורות שונים, והלכה למעשה בדין טעימת קפילא לאשכנזים ולספרדים