י"ב ניסן תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

תרומה גדולה

אופן הפרשת תרומה גדולה בימינו, ומשמעותה.

כוונה או תוצאה - חלק ה'

הלכה למעשה- האם נעדיף בשבת הזמנת רופא דתי? בצבא, מי יעשה את המלאכות הנחוצות, דתיים או חילוניים?

כוונה או תוצאה - חלק ד'

מחלוקת הבניין שלמה והמקור חיים

כוונה או תוצאה - חלק ג'

סידור הגמרות השונות העוסקות בנושא

"עננו" בתענית ציבור

מתי אומרים "ועננו" - מהדין העקרוני בגמרא לחשש הגאונים והלכה למעשה

כוונה או תוצאה - חלק ב'

סקירת גמרות שונות העוסקות בנושא זה וניסיון לגבש הבנה- אחרי מה הולכים? אחר מחשבת האדם או אחר השורה התחתונה של מעשהו?

כוונה או תוצאה - חלק א'

במקרים בהם ישנה סתירה בין כוונת האדם לתוצאת פעולותיו, מתייחסים לתוצאה או לכוונת האדם? לדוגמא אדם שהולך לדוג בשבת ומעלה ברשת תינוק שטבע, מה...

תפילה במניין

"פורס על שמע" - השיטות השונות. לכמה אנשים יש לחכות בשביל להתחיל עמידה וחזרת הש"ץ.