י"ב ניסן תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

ביצוע פעולות בשבת לצורך פיקוח נפש - מי יעשה?

ביאור השיטות השונות בסוגיה, ההסברים השונים לכך שצריך לעשות את הפעולות הללו על ידי גדולי ישראל, חריגות ומקרים בהם יש להעדיף גוי/קטן, וניסיון...

שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש

במצב של פיקוח נפש - שבת הותרה או דחויה

תוספות לתפילה בעשרת ימי תשובה

מתי חוזר כששכח לחתום ב-"המלך הקדוש" ו- "המלך המשפט"

דיני תולעים - חלק ב'

המשך בגדרי תולעים חומרות והיתרים

תפילה בציבור

מה הגדרים לתפילה בציבור? האם אפשר לצאת לטיול בידיעה שלא יהיה מנין לתפילה?

ברכת האילנות

בגדרי ברכת האילנות, מתי אפשר לברך? מה סוג הברכה?

דיני ההיתר בבורר

האם היתר ברירה הוא בגלל דרך אכילה או בגלל שזה לא דרך ברירה, ההשלכות מהמחלוקת

דין אורח לענין טבילת כלים

שימוש בכלי לא טבול, האם האוכל נאסר? מה הפתרון לאורח שמגישים לו אוכל בכלי לא טבול.

דיני עיקר וטפל בברכות

דיני עיקר וטפל בברכות, מהו טפל? ומהו עיקר?