ט"ו סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

מתעסק בתפילה

שיטת ר' חיים מבריסק לגבי אופן התפילה, עמידה תמידית לפני ה'

מתעסק - חלק ב'

המשך דין מתעסק, דרך שיטת התוספות ור' עקיבא איגר

התעמלות/ספורט בשבת

צדדי האיסור וההיתר של התעמלות, הזעה עשיית ספורט בשבת וכד'

מתעסק - שיעור פתיחה

הסוגיות והשיטות השונות בדין מתעסק

האם ההלכה משתנה בעקבות שינוי מדעי

השיעור מתעסק בשינויים והבדלים הקיימים בין זמננו לפעם, והיתרים\שוני בהלכה הנוצרים בעקבות כך (לדוג׳ הריגת כינה בשבת - פעם סברו שהיא נוצרת...

כשרות הג'לטין

הסבר על ג'לטין והבעייתיות שבו, הלכה למעשה

חיישנים - רקע מדעי

הסבר הרקע המדעי להבנת פעולת חיישנים

חיישנים בשבת

על סוגיית שימוש בחיישנים - האם מותר לעבור בדלת אוטומטית בשבת? ועוד שאלות לאור סוגיות במלאכת מחשבת.

פסיק רישא ודבר שאינו מתכוון - חלק ו'

הלכה למעשה בדינים אלו - פסיק רישא דלא ניחא ליה, בדרבנן, בתרי דרבנן ועוד

הפרשת תרומות ומעשרות בשבת

על התנאים המאפשרים להפריש תרומות ומעשרות בשבת, דין אורח במקרה זה ועוד