י"ב ניסן תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

האם שייך בורר בדברים שהם לא אוכל?

האם יש דין בורר בכלים, בגדים ספרים וכו?

דיני ברירה במין אחד

האם יש ברירה במין אחד? בבירור שיטתם של תרומת הדשן והט"ז

עיון בסוגיות בורר בתלמוד

בגדרי בורר והשיטות השונות בגמרא

דיני טבילת כלי זכוכית

טבילת כלי זכוכית והאם צריך להטביל כלי פלסטיק?

מבוא למלאכת בורר

מבוא למלאכת בורר. הגדרת המלאכה והשלכות מההגדרות השונות

דיני טבילת כלים

האם טבילת כלים מדאורייתא או מדרבנן, ומהן ההשלכות מכך

חזרה על דיני מוקצה - חלק ב'

חזרה על כלי שמלאכתו לאיסור ותנאי בסיס, שיחה קצרה לשבועות

חזרה על דיני מוקצה - חלק א'

שיעור חזרה במוקצה: טעמי המוקצה ומוקצה מחמת גופו

מלאכת טוחן

בביאור מחלוקת הראשונים בהגדרת טוחן. מה נחשב מחתך ירק דק דק?

מהו טלטול?

מחלוקת המגיד משנה ותרומת הדשן בדין טלטול