ט"ו סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

בישול בכלי שני בשבת

סקירת סוגיית בישול כלי שני בשבת, שיטות האשכנזים והספרדים.

כתמים | שיעור 3

המשך סקירת דין פחות מגריס - דם שחור.

כתמים | שיעור 2

המשך עיסוק בדיני כתמים- מהו יסוד דין "כגריס"? האם היתר זה תקף גם בימינו?

כתמים | שיעור 1

עיסוק ביסודות דין כתמים.

דיני ייחוד | שיעור 4 | רופא

באיזה תנאים ניתן לאפשר ייחוד של אישה עם רופא?

דין שפופרת ופתרונות לעקרות הלכתית

על חידושו להלכה של הגרשז"א מתוך סוגיית שפופרת לעניין עקרות הלכתית, ופתרונות נוספים לבעיה זו.

דיני ייחוד | שיעור 3 | היתר שומר נכנס ויוצא

היתר ייחוד כאשר ישנו שומר הנכנס ויוצא ללא התראה מראש.

תפילה מטלפון נייד

אילו דברים מותר להחזיק בתפילה (סידור, 4 המינים..), מה ההיתרים לכך ומה הסיבות לאיסור. בנוסף, מה הדין בנוגע לפלאפון.

אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם | שיעור 2

המשך הסוגיה ונפק"מ למעשה בבדיקות רפואיות.

אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם | שיעור 1

סקירת הסוגייה החל מהגמרא ועד לפוסקי זמנינו, שיעור הפתיחה המטמא ועוד.