י"ב ניסן תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

סיום כשרות העופות וכשרות הבשר - בשר חלק

סגירת פינות אחרונות והכשרים מומלצים בעופות ובחינת הסוגיה של בשר חלק לאשכנזים ולספרדים

היתרים בשחיקת סממנים - חלק ב'

היתרים נוספים בגזירת שחיקת סממנים

היתרים בשחיקת סממנים - חלק א'

היתרים נוספים בגזירת שחיקת סממנים - התעמלות ועוד

מלאכה לפני התפילה

על המותר והאסור לפני התפילה- מלאכה, אכילה, שאילת שלום

מענייני שחיטה

תיאור העניינים המרכזיים עליהם יש להקפיד בשחיטה. וכן על מוסריות השחיטה היהודית

שחיקת סממנים - הלכה למעשה

בחינת המקומות השונים בסימן שכ"ח בהם עוסק המשנה ברורה ברפואות לחולה שאין בו סכנה. יישוב המקורות, והלכה למעשה

כשרות העופות - חלק ג'

בדיקת העופות לאחר השחיטה - חזה וצומת הגידים

צרכי קטן בשבת

משמעויות הלכתיות להגדרת קטן כחולה שאין בו סכנה, דבר המובא בשו"ת המהרי"ל

דיני החזרת תבשיל בשבת

בחינת התנאים הנדרשים להחזרת תבשיל על גבי האש. הלכה למעשה בימינו- איך להתנהל עם פלטה.

חולה שאין בו סכנה - סכנת איבר

לעשות לחולה שאין בו סכנה מלאכה בשינוי בדאורייתא -עדיף מאשר לעשות מלאכה דרבנן בצורה ישירה. סכנת איבר - מהמקורות למציאות ימינו.