ט"ו סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

שבעה נקיים | שיעור 5

היסח דעת בשבעה נקיים - האם יש לחשוש ולהקפיד שלא להסיח דעת מהספירה? וכן עיסוק בתליה במכה בשבעה נקיים.

שבעה נקיים | שיעור 4

אופי הבדיקות, המשך מקרים בהם יש לדון לקולא בראשון ושביעי.

שבעה נקיים | שיעור 3

בדיקות ראשון ושביעי - מתי אפשר להקל? וכן זמן הבדיקות.

שבעה נקיים | שיעור 2

שיטות התנאים השונות בדיני בדיקות, הסברות השונות בהסברת דבריהם - מהי נקודת המחלוקת?

שבעה נקיים | שיעור 1

שיטות התנאים השונות בדיני בדיקות, הסברות השונות בהסברת דבריהם - מהי נקודת המחלוקת?

מצוות תלמוד תורה

מצוות תלמוד תורה - הדגש הוא על לימוד לאחרים ולא לימוד עצמי. מתוך מבט זה יש ללמוד, במגמת השפעה כלפי חוץ

הפסק טהרה | שיעור 4

זמן ההפסק לכתחילה ובדיעבד - מהי כמות הבדיקות המינימלית המספיקה להיטהרות? נקודות נוספות ועצות פרקטיות.

הפסק טהרה | שיעור 3

מה קורה אם אישה לא מספיקה לעשות בדיקת הפסק טהרה ביום? סקירת הצדדים והספקות השונים.