י"ב ניסן תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

מלאכה שאינה צריכה לגופה - סיכום

פסיקת הרמב"ם ועוד בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה וסיכום הסוגיה

אמירת נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות

על חידושו של החזון איש באמירת נוסח קצר, וסקירת הבעיות השונות הקיימות בשוק הסיטונאי

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ד'

המשך שיטת רש"י במלאכה שאינה צריכה לגופה

זיכוי הרבים בהפרשת תרומות ומעשרות

על חידושו של הרב בהר"ן בהפרשת תרומות ומעשרות כללית - על כל מי שלא מפריש בעצמו

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ג'

ביאור שיטת רש"י במלאכה שאינה צריכה לגופה לאור דבריו בסוגיות השונות והסבר הרמב"ן

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ב'

שיטת התוספות במלאכה שאינה צריכה לגופה- האם ההגדרה מצד מלאכת מחשבת, או מצד דימוין למלאכות המשכן

תרומות ומעשרות - נוסח ההפרשה

הסבר מפורט על נוסח הפרשת תרומות ומעשרות. על החשיבות הרבה שבהבנת נוסח זה

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק א'

סקירה ראשונית של הסוגיות השונות הנוגעות למחלוקת ר' יהודה ור' שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה

שמור וזכור בדיבור אחד

ביאור פרטי הלכות בשבת - כגון הבדלים בנוסחי התפילות, בציעת החלות בערב ובבוקר ועוד - על פי בחינות "שמור" ו-"זכור".

הריגת כינה בשבת - סתירה בין ההלכה למדע

להלכה נפסק שמותר להרוג כינה בשבת, כלשון הרמב"ם - "שהן מן הזיעה". אבל ידוע לנו כיום שכינים בעלות יכולת רבייה! 3 שיטות התמודדות בסתירה זו.