ט"ו אב תש"פ
הקדש יום לימוד

הלכה

הצג קטגוריות

המתנה בין בשר לחלב | שיעור 1

סקירת הסוגיות השונות העוסקות בהמתנה בין בשר לחלב - שיטות הראשונים השונות ופסיקת השו"ע.

תפילה במציאות קורונה

כולנו שואפים מאוד לרגע שבו נוכל להתפלל במניין, אולם, במציאות זו, אנו מתפללים בשמחה, ויודעים שזו המצווה שלנו כעת: להתפלל ביחידות

בשר בחלב | שיעור 1

מקורות איסור בשר בחלב מהתורה, האם יש שלושה איסורים נפרדים או שהכל נגזר מהאיסור העקרוני של בישול?

ט"ו בשבט | הגדרת אילן לעניין עורלה

הגדרת אילן לעניין עורלה - היחס לברכת בורא פרי העץ, מהו אילן ומהו ירק ועוד. יום עיון לזכר רפאל יצחק הולצברג.

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 4

חתיכה נעשית נבילה בלח - שיטות הראשונים השונות - והיחס לחתיכה נעשית נבילה ביבש.

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 3

התבוננות בסברות הר"ן והתוס' לגבי דין חתיכה נעשית נבילה - האם זה איסור שהתחדש?

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 2

היחס בין "אפשר לסוחטו" ובין חתיכה נעשית נבילה, ביאור המשנה לאור שיטות הראשונים.

דיני בישול בשבת | שיעור 2 | שימוש בדוד שמש

השתלשלות ההלכה בנוגע לדוד שמש - חמה ותולדות חמה. לאור זאת, האם מותר להשתמש בדוד שמש?

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 1

פירוט השלבים השונים במשנה ובגמרא והיחס ביניהם, לאור שיטת רש"י ותוס'.