ה' שבט תשפ"א

הלכה

הצג קטגוריות

עירוי | שיעור 1

מבוא לסוגיית עירוי. מעבר על המקורות והסוגיות הנוגעות במצב ביניים זה. הצגת השיטות העיקריות בראשונים.

פתיחת אוהל מתקפל ("גזיבו") והזזתו בשבת בקורונה

מה דינו של גזיבו בשבת? מה הדרכים להשאיר אותו פתוח, או לקפל אותו תוך כדי השבת? מציאות של קורונה בחורף.

כלי ראשון, כלי שני ומצבי ביניים | שיעור 3

המשך בירור הדעות בשו"ע לגבי כלי שני, הכשרת כלי שני, וכן הלכות מעשיות נוספות.

הלכות שמיטה | שיעור 5

שיעור חמישי בסדרת הלכות שמיטה לכבוד שנת השמיטה הקרבה (תשפ"ב). מה עושים בבית משותף, בניין משותף בעניין הגינה המשותפת. דין זריעה בגרמא ודין...

כלי ראשון, כלי שני ומצבי ביניים | שיעור 2

חזרה וסיכום על כלי ראשון שירד מן האש. מהי יד סולדת והתחלת ביאור כלי שני לעניין איסור והיתר והאם זה דומה לעניין שבת.

כלי ראשון, כלי שני ומצבי ביניים | שיעור 1

מבוא למושגים כלי ראשון ושני. הגדרת המצבים לפי דרגות החום בכלי. הסבר של המקורות והדעות השונות איך לקרוא את הגמרא במקורות.

הלכות שמיטה | שיעור 4

מי מצווה על השביתה, האדם או האדמה?

דבר שיש לו מתירין | שיעור 4

סוגיית ספק טריפה בדבר שיש לו מתירין. וכן סוגיית כלים שנתערבו בכלים אחרים. הסיבות להתיר ולאסור ופסק ההלכה.

תפילה בציבור במזג האוויר הקר | מציאות קורונה

מה עושים כאשר עדיין מתפללים בחוץ ומתחילה תקופת הגשמים? מהי מעלת תפילה בציבור? ועד כמה נדרש מאיתנו להתפלל במניין גם במציאות זו?

דבר שיש לו מתירין | שיעור 3

ביאור צדדים נוספים בדבר שיש לו מתירין. וביאור מחלוקת הרי"ף והראשונים מה נקרא דבר שיש לו מתירין.