ח' חשון תשפ"א

הלכה

הצג קטגוריות

חולה קורונה ביום הכיפורים

שיעור כללי מפי הרב יוסף צבי רימון על המציאות של חולה קורונה ביום הכיפורים, דינו והילכותיו.

ביטול איסור לכתחילה | שיעור 2

ביטול איסור לכתחילה, נפק"מ והסבר שורש הדין.

חריף | שיעור 4

הלכה למעשה בחריף שאינו בין יומו, יישוב הסתירות שמצינו בדברי השו"ע, וכן - מה נחשב חריף?

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 3

חזרה וסיכום הנאמר בשיעורים הקודמים על היחס בין "מאי חזית" ובין "חייך קודמים", האם יש תעדוף בין קבוצות שונות בעם ישראל? סקירת המשנה בהוריות...

חריף | שיעור 3

מסקנות להלכה עד כה, ועיסוק בדין חריף בכלי שאינו בן יומו - מחלוקת הרשב"א והרא"ה בחילתית.

חריף | שיעור 2

הסבר נוסף ברש"י ע"פ שיטת התרומה בנ"ט בר נ"ט, וסיכום ההסברים השונים עד כה.

חריף | שיעור 1

שני ההסברים היסודיים בדין צנון שנחתך בסכין, נפק"מ ביניהם והמשמעויות שלהם לדין חריף.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 8

המשך עיסוק בדין קערות שהודחו הלכה למעשה, דין מדיח כלים.

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 2

עיסוק בסוגיית "חייך קודמים לחיי חברך" והיחס לסוגיית "מאי חזית", שיטות מנחת חינוך ורבנו חיים.